توضیحات محصول

موسیر (َAllium hirtifolium) گیاهی است شبیه سیر که ریشه اش فقط یک پیاز درشت است. پیاز این گیاه خوراکی است و در ترشیها و اغذیه بکار می‌رود و بویش از سیر کمتراست.
ادامه مطلب

مشخصات فنی