توضیحات محصول

شیر تازه گاو، استارتر، نمک تصفیه شده خوراکی، نمک، چربی
ادامه مطلب

مشخصات فنی