توضیحات محصول

انرژی 25 کیلوکالری چربی 1 گرم نمک 0/29 گرم اسید چرب ترانس 0/28 گرم
ادامه مطلب

مشخصات فنی