توضیحات محصول

شیر پاستوریزه، استارتر، نمک تصفیه شده خوراکی، آنزیم رنت
ادامه مطلب

مشخصات فنی